O nas

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług cateringowych. Obecnie świadczymy usługi dla całodobowych instytucji pomocy społecznej, tj. domów pomocy społecznej, szkół, oddziałów szpitalnych.

Misją naszego przedsiębiorstwa społecznego jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób niepełnosprawnych. Chcemy aby osoby, o których mowa wyżej uczestniczyły w pracach przedsiębiorstwa i miały realny wpływ na jego działalność oraz podejmowane decyzje.

Zdecydowaliśmy się na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego ponieważ dzięki temu możemy:

  • stworzyć nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. z niepełnosprawnością, ubóstwem, bezrobociem),
  •  integrować osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
  • produkować towary i świadczyć usługi zgodne z potrzebami społeczności,
  • pomagać innym
  • integrować środowisko i różne grupy społeczne.

Głównym celem jest:

  • generowanie zysku, aby zapewnić pracę ludziom  i wspierać ich rozwój społeczny,
  • zysk przeznaczać na cele i działania społeczne,
  • działanie na wolnym rynku, jednak mieć możliwość korzystania z ulg, dotacji i wsparcia np. ze strony samorządu.

Stowarzyszenie „Bądź aktywny” na początku swojej działalności skupiło swoje działania na świadczeniu usług w zakresie przygotowywania i dostarczania całodobowych posiłków do instytucji świadczących usługi pomocy społecznej oraz z zakresu opieki zdrowotnej. Obecnie chcemy rozwijać usługi w zakresie cateringu indywidualnego tj. świadczyć catering weselny, świąteczny, komunijny itp..

Od początku swojej działalności generujemy zyski aby następnie przeznaczamy je na realizację celów stowarzyszenia, wypełniamy nisze rynkową związanej z cateringiem instytucjonalnym, podnosimy kwalifikacje zawodowych członków i pracowników, a teraz również chcemy oferować cateringi indywidualne.
Począwszy od pierwszego dnia działalności pracujemy nad jakością naszych usług i ich konkurencyjnością. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chcemy dążyć również do stworzenia przedsiębiorstwa przyjaznego osobom w nim pracującym poprzez pracę nad kulturą naszej organizacji poprzez wspólną zgodną pracę członków i pracowników.